<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348162358799536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3 min read

Kuinka myynti ja markkinointi lähentyvät analytiikan avulla, osa 2

By Samuli Ropponen on Feb, 2020

Blogisarjan ensimmäisessä osassa kerroimme, kuinka markkinoinnin mittaristo saadaan paremmin tukemaan myyntiä. Kun tavoitteet ja niitä tukevat mittarit ovat selvillä, tarvitaan myynnin ja markkinoinnin yhteinen sopimus siitä, kuinka niitä hyödyntämällä päästään yhteisiin tavoitteisiin.
Topics: Finnish
3 min read

Kuinka myynti ja markkinointi lähentyvät analytiikan avulla, osa 1

By Samuli Ropponen on Dec, 2019

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on tutkitusti (esim. Aberdeen Group) merkittävä yrityksen tulokseen vaikuttava tekijä. Monesti yhteistyö ei kuitenkaan toimi, sillä toimintoja johdetaan erikseen, erilaisilla mittareilla ja eri tavoitteisiin pohjautuen. 

Topics: Finnish
3 min read

Verkkokaupan analytiikka myyntisuppilon eri vaiheissa

By Timo Veirto on Apr, 2019

Tehokkaan verkkokauppamarkkinoinnin seinä nousee usein pystyyn, kun ymmärretään datan tärkeys, mutta ei kyetä hyödyntämään sitä tehokkaasti. Ongelmaksi muodostuu loputon datan määrä ja sen pirstaloituneisuus mm. verkkokaupan omaan järjestelmään, Google Analyticsiin sekä eri mainosalustoille.

Topics: Finnish
2 min read

Kuinka digimarkkinoinnin raportointi optimoidaan?

By Samuli Ropponen on Jan, 2019

Jos edelleen kaivat kaikki markkinoinnin tulokset monesta paikasta, yhdistät ne exceliin, josta kokoat kk-raportin powerpointtiin, voi olla että aikasi ei enää riitä analysointiin ennen kuin luvut pitääkin jo lähettää eteenpäin. Voi myös olla, että toimari haluaakin luvut jo tänään.

Topics: Finnish
3 min read

Forecasting sales with times series modeling

By Arun Balakrishnan on Sep, 2017

Observing data over time is time series. Predicting that data in future is time series modelling. Unlike the regular prediction, this is slightly different because of the chronology in the data.

Topics: English

Featured

Posts by Tag