<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348162358799536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Search:

Markkinoija, näin saat kaiken irti markkinointidatasta!

Markkinoija ilman markkinointidataa ei ole mitään. Ihan sama mitä aktiviteetteja tai kampanjoita lanseerataan, ilman dataa ei voi perustella tekemisiä eikä kehittää toimintaa. Markkinointidata on olennainen palanen yrityksen kilpailukyvyn kehittämisessä. Sen avulla sekä markkinoinnin toimivuutta että asiakaskokemusta voidaan kehittää jatkuvasti paremmiksi.

Ensin hyvät uutiset: Sinulla on markkinointidataa riittävästi. Se ei lopu heti kesken, eikä uusia datalähteitä tarvitse keksiä lisää - ainakaan juuri tänään.

Mutta sitten huono uutinen: Data on tosi hankalasti ripoteltuna joka paikkaan, eri ihmisten ja osastojen takana, kymmenissä jatkuvasti vaihtuvissa eri työkaluissa, aina erilaisessa muodossa. Damn.   

Kerron tässä artikkelissa, miten pääset markkinointidatan tehokkaampaan ja käyttäjäystävällisempään hyödyntämiseen. Tässä lyhyesti asiat jotka käyn läpi:

 1. Mitä datan päreinä oleminen tarkoittaa markkinoijalle
 2. Mitä datan laatu ja ETL tarkoittavat markkinoijalle
 3. Miten päästään datalähtöiseen markkinointiin.

1. OK, data on siis päreinä mutta mitä se tarkoittaa markkinoijalle?

Perustavaa laatua olevat haasteet monissa organisaatioissa ovat manuaalinen aikaavievä raportointi sekä erilaisten mittareiden, datalähteiden ja -formaattien, käyttöoikeuksien ja luokittelukriteerien jatkuvasti elävä ameeba. Monesti prosessit jumittavat edelleenkin kuukausisyklissä, eivätkä skaalaudu jatkuvasti muuttuvaan 24/7 -maailmaan.

insightbrochure_option2

Markkinointidatan kolme erityispiirrettä erottaa sen monista muista liiketoiminnan alueista:

 • Data on jakautunut siiloihin eri kanaviin, asiakaspolun vaiheisiin, maantieteellisiin alueisiin ja kumppaneihin (sisältö/teknologia/jne.)
 • Markkinointidata on sekava hetteikkö erilaisine formaatteineen ja nimeämiskäytäntöineen, jotka monesti puuttuvat tai niitä ei vain noudateta
 • Se on jatkuvassa muutostilassa uusien kanavien, alustojen ja metriikoiden syntyessä kuin sienet sateen jälkeen.

Monissa yrityksissä markkinoinnin perinteinen vastuualue on laajentunut kattamaan asiakkuudenhallinnan sen koko elinkaaren ajalta, kaikissa kohtaamisissa. Verkkoliiketoiminta, asiakaskokemuksesta vastaavat, myynti ja asiakaspalvelu raportoivat enemmän ja enemmän markkinointijohdolle. Tästä syystä markkinoinnin analytiikkaratkaisut tarvitsevat dataa, joka tukee kokonaisvaltaista asiakasnäkemystä. Tarvitset siis skaalautuvan, kevyesti integroivan ratkaisun, jotta sinulla - ainakin teoriassa - on riittävästi ymmärrystä markkinoinnin johtamiseen. Miten sitten pääset tällaiseen ratkaisuun? 

Tarvitset paljon markkinoinnin ja mainonnan ATK-työkaluja joiden avulla kohdennus ja optimointi onnistuu asiakaspolun eri vaiheissa. Haastetta tuovat sadat tai jopa tuhannet datavirrat jotka eroavat eri yksiköiden, tuotteiden ja sijaintien kesken. Pelkästään sosiaalisen median alustoista saatavat datapointit voidaan laskea tuhansissa. Ja ai niin, somessa on myös orgaanista liikennettä.

Monimutkaisuus on taattu. Data on ehdottomasti keskitettävä, ja jos mahdollista, ilman mittavia IT-projekteja. Monille markkinoijille tämä on vielä haave. 

2. Mitä datan laatu ja ETL tarkoittavat markkinoijalle? 

ETL (Extract, transform and load) on ATK-kieltä ja tarkoittaa datan automaattista keräämistä ja muuttamista analysoitavaan muotoon ja siirtämistä (yleensä keskitettyyn) tietovarastoon.

ETL on tarkkaa puuhaa sikäli, että virhe yhdessä vaiheessa aiheuttaa datan epätarkkuutta tai katoamisen. Datan laadun pitää olla priimaa, jotta automatisoitu prosessi toimii ja data on aina ajantasalla ja kuranttia.

pexels-photo-691637

Tässä listaus datan laatukriteereistä:

 • Johdonmukaisuus
  • Data joka tulee eri lähteistä, pitää siivota ja harmonisoida, jotta sitä voidaan analysoida ja verrata keskenään. Päivämäärä on hyvä esimerkki, sen pitää olla aina samassa muodossa, jotta ETL osaa käyttää sitä: Esimerkiksi 28 August 2018, 28-08-2018 and 28/8/2018 ovat eri muodossa, eikä kone ymmärrä, että ne tarkoittavat samaa ajankohtaa.
 • Tarkkuus ja yksityiskohtaisuus
  • Mitä yksityiskohtaisempaa & tarkempaa, sitä parempaa.
 • Ajantasaisuus
  • Kaikki muuttuu koko ajan nopeammaksi, ja markkinoijan pitää salamana pystyä reagoimaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.
 • Kattavuus
  • Kokonaisnäkemyksen muodostamiseen tarvitaan mahdollisimman paljon eri lähteistä tulevaa markkinointidataa. Yhden palasen puuttuminen muuttaa faktoihin pohjautuvan päätöksen koulutetuksi arvaukseksi. 

3. Mitä kannattaa mitata ja miten? 

Nykypäivänä markkinoija ei voi odottaa kampanjan loputtua kolmea viikkoa datan valmistelua ja analysointia. Kampanjan onnistumisen pitää selvitä nopeasti ja tarkasti, ja seuraavan kampanjan kehityksen täytyy ottaa jo löydökset huomioon.

Kaiken datan pitää siis olla saatavilla ja ymmärrettävästi visualisoituna niin, että löydöksiä pystytään käyttämään kehityksessä hyväksi. Sinun täytyy pystyä vastaamaan nopeasti ja helposti ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä kampanjat toimivat?
 • Mitä meidän pitää tehdä toisin?
 • Mihin laitamme lisää budjettia?

Tarvitset markkinointitiimille ja kaikille sidosryhmillä roolinmukaiset dashboard-näkymät, joissa yhdessä sovittu mittaristo kanava- ja kampanjatasoilla auttaa tekemään strategisia päätöksiä yhtä helposti kuin operatiivisia toimenpiteitäkin mainossisällön mukaan. Raportoinnin pitää olla jatkuvasti, automaattisesti ajantasalla jotta voit optimoida tekemistä päivätasolla.

Sinun täytyy pystyä seuraamaan ja vertailemaan maksetun, oman ja ansaitun median suorituskykyä liikenteen, konversioiden ja ROASin (Return on Ad Spend) suhteen. Kampanjoiden välistä toimivuutta omnichannel-kokonaisuudessa pitää voida optimoida yksittäisten mainosten, sisältöjen, sijaintien ja yleisöjen tasolla.

Mitä markkinoinnissa mitataan?

Paljon mennään vielä sieltä mistä rima on matalalla. Vanity metrics tarkoittaa esimerkiksi "rekisteröityneitä käyttäjiä", kun pitäisi mitata aktiivisia käyttäjiä. Siis sellaisia, joiden pohjalta voi tehdä päätöksiä ja toimenpiteitä.

 • Hyvän olon metriikka, ”Vanity metrics”
 • Helppo, ”suoraan alustoista” –metriikka
 • Määrä, ei laatu
 • Aktiviteetit, ei tulokset
 • Tehokkuus, ei vaikuttavuus

 Mitä sitten pitäisi mitata?

Talousluvut

 • Markkinoinnin tuotto ja osuus kokonaismyynnistä
 • Markkinoinnin ohjelmien vaikuttavuus
Aikaan sidotut metriikat
 • Historia: Liiketoiminta-KPI’t viime ajanjaksoilta
 • Nykytilanne: kilpailijoihin ja markkinaan nähden
 • Tulevaisuus: Näin paljon markkinointi tuo myyntiä seuraavan 12 kk aikana

Varsinkin tulevaisuuden myynnin ennustaminen on markkinoinnille ollut haastavaa.

P.S. Jos sinulle jäi kysymyksiä tai ihmeteltävää, käy kurkkaamassa video & demo automaattisesta markkinoinnin analytiikkatyökalustamme. InlineInsight auttaa markkinoijia kehittämään liiketoimintaa ja optimoimaan markkinointitekemistä.

DEMO

Lisää aiheesta: 

Kuinka digimarkkinoinnin raportointi optimoidaan?

3 tapaa hallita digimarkkinoinnin ameebaa

Maksuton webinaari: Automatisoitu markkinoinnin analytiikka

 • Jaa:
Samuli Ropponen

Samuli Ropponen

Kommentit