<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348162358799536&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Search:

Case: Orgaanisen näkyvyyden seuranta helpoksi

Kuinka pysyä kärryillä miten ei-maksullinen eli orgaaninen media performoi eri kanavissa? Käytämme casena asiakasyrityksemme viestintätiimiä, joka hyödyntää viestinnässään runsaasti orgaanista sisältöä, koska yrityksellä on vahva brändi. (Huom. data on muutettu anonyymiksi asiakkaan pyynnöstä)

Orgaaninen sisällöntuotanto sosiaalisessa mediassa

Orgaanisella näkyvyydella sosiaalisessa mediassa tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka ovat nähneet yrityksen julkaiseman sisällön ilman maksullista mainontaa. Orgaanisen median avulla yritys voi mm. kasvattaa näkyvyyttään halutun kohderyhmän keskuudessa, herättää potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen sekä lisätä yrityksen ja sen asiakkaiden välistä kommunikointia.

Yritys voi lisätä orgaanista näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa esimerkiksi jakamalla kohderyhmälle suunnattuja blogikirjoituksia ja artikkeleita, kuvia ja videoita tapahtumista, uutiskirjeitä sekä tiedotteita. Julkaisuja voi tulla tiheään, jopa useita päivässä, ja ne jaetaan usein yleisimmissä sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn. Laadukkaan sisällöntuotannon lisäksi yritysten pitäisi myös mitata ja analysoida sosiaalisessa mediassa tehtyjä julkaisuja tunnistaakseen kohderyhmää kiinnostavan sisällön ja lisätäkseen näin julkaisujen orgaanista näkyvyyttä ja tehokkuutta jatkossa.

Koska julkaisuja on paljon ja kanavia on useita, ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että orgaanisen sisällön mittaamiseen ja analysoimiseen kuluu runsaasti aikaa ja vaivaa. Mikäli viestintätiimin vetäjä haluaa pysyä kartalla miten tiimi ja viestintä onnistuvat eri kanavissa, joutuu hän kirjautumaan jokaiseen järjestelmään erikseen ja etsimään tarvittavat tiedot manuaalisesti – joka kerta uudelleen. Siltikään hän ei saa helposti kerättyä kaikkia mittareita samaan paikkaan tai muodostettua niitä vertailukelpoiseksi keskenään - josta voisi tehdä johtopäätöksiä jatkokehityksen pohjaksi.

Miten pystyimme parantamaan asiakkaamme orgaanisen sisällön seurantaa?

Rakensimme asiakkaamme orgaaniselle viestinnälle kanavakohtaiset näkymät, joiden avulla voi nopeasti ja vaivattomasti seurata tärkeimpiä orgaanisen median performanssiin liittyviä metriikoita yhdessä paikassa.

Data päivittyy automaattisesti kerran vuorokaudessa. Kaikki kanavakohtainen informaatio on kätevästi näkyvissä yhdellä sivulla, johon tuomme päivittäin sekä sivu- että postaustason dataa sosiaalisesta mediasta. Näkymät eri kanavien välillä ovat rakennettu samanlaisiksi, jotta niiden keskinäinen vertailu olisi mahdollisimman vaivatonta ja suoraviivaista.

Instagram Analytics

Ylläolevassa kuvakaappauksessa Instagram Analytics -näkymässä vasemmalla ovat Instagram-sivun tärkeimmät tunnusluvut (seuraajat, näytöt eli impressiot, tavoittavuus eli reach & klikkaukset sivustolle). Oikealla nähdään yksittäisten postausten ja tarinoiden olennaiset mittarit. Facebook- ja Linkedin-näkymät ovat samanlaisia.

Kalenterin avulla voi helposti tarkastella ja vertailla sekä metriikoita että julkaisuja eri ajanjaksoina. Voimme kätevästi tarkastella tekemistä kuukausi-, viikko- tai vuositasolla - mielenkiintoista voisi olla nopeasti tsekata miten julkaisut ovat performoineet huhtikuussa 2019 vs huhtikuu 2018.

Eri sosiaalisen median kanavien vertailu helpoksi

Useasta eri kanavista haettavat metriikat on harmonisoitu yhteismitalliseksi jotta niiden vertaileminen keskenään olisi mahdollista.

Organic-all-channels

Olemme ylläolevassa kuvassa rakentaneet ytimekkään yhteenvetonäkymän, mikä tarjoaa mielenkiintoisen kokonaiskuvan ei-maksullisen eli orgaanisen median performanssista. Ylimmät KPI-luvut kertovat miten paljon postauksia/kuvia/videoita on julkaistu kaikissa kanavissa yhteensä, sekä miten paljon ne ovat keränneet impressioita, sitoutumista ja klikkauksia.

Keskellä oleva taulukko kertoo keskimääräisen arvon per metriikka kanavakohtaisesti. Voimme siis nähdä esimerkiksi yhden julkaisun keskimääräisen impressiot, sitoutumisen ja klikkausmäärän. Tästä on mahdollista tehdä mielenkiintoisia vertailuja siitä, miten keskimääräiset arvot ovat kehittyneet eri ajanjaksojen välillä. Onko tehty muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet tuloksiin tässä kuussa, verrattuna vaikkapa vuoden takaiseen tekemiseen.

Top-listauksien avulla on mahdollista helposti havainnollistaa esimerkiksi  sitä, mitkä julkaisut ovat keränneet suurimman sitoutumisen, kun mukaan lasketaan kaikki julkaisut jokaisessa kolmessa kanavassa. Kuvan esimerkissä Linkedin jako digiameeban hallinnasta on selvästi aktivoinut seuraajia eniten.

Näitä hyötyjä asiakkaamme sai:

  • Automaattisesti päivittyvät näkymät joista saa nopeasti käsityksen miten julkaisut performoivat eri kanavissa
  • Tärkeimmät metriikat yhteismitallisiksi, jotta voidaan vertailla keskenään vaikkapa saman julkaisun sitoutumislukuja kaikissa kanavissa (FB vs IG vs LI)
  • Voidaan vertailla tekemistä valitulla ajanjaksolla, vuosi-, kuukausi-, viikko- tai jopa päivätasolla
  • Yhteenvetonäkymä tarjoaa kokonaiskuvan tekemisestä kaikissa kanavissa.

Kiinnostuitko orgaanisen sisällön analytiikasta ja haluaisit tietää lisää? Kokeile demo-versiotamme InlineInsight-työkalusta ja selvitä, kuinka voit tehostaa liiketoimintaasi markkinointianalytiikan avulla.

DEMO

  • Jaa:
Sami Torniainen

Sami Torniainen

Kommentit