Tehokkaan verkkokauppamarkkinoinnin seinä nousee usein pystyyn, kun ymmärretään datan tärkeys, mutta ei kyetä hyödyntämään sitä tehokkaasti. Ongelmaksi muodostuu loputon datan määrä ja sen pirstaloituneisuus mm. verkkokaupan omaan järjestelmään, Google Analyticsiin sekä eri mainosalustoille.

Tehokkaaseen datalähtöiseen markkinointiin päästään käsiksi vasta kun datan käytölle on suunnitelma. Eli mitä oikeasti kannattaa mitata ja miten se toteutetaan. Tässä
blogitekstissä esittelemme verkkokauppaliiketoiminnan kannalta tärkeimmät muurien takana olevat KPI-luvut.

Systemaattinen verkkokaupan kehittäminen vaatii erilaisten tavoitteiden sisäistämisen ja kehittämisen osittain toisistaan irrallisina prosesseina. Jaamme verkkokaupan myyntisuppilon neljään eri vaiheeseen asiakaspolun mukaan. Jokaisessa vaiheessa pitäisi pystyä seuraamaan ainakin tärkeimpiä tässä blogitekstissä lueteltuja mittareita.

Tietoisuuden taso

 • Uusien kävijöiden määrä
   Ilman uusien kävijöiden määrää verkkokaupan kasvamiselle ei ole edellytyksiä.Tee siis jatkuvasti töitä sen eteen, että verkkokaupan tunnettuus kohderyhmän sisällä kasvaa ja mittaa onnistumistasi yksinkertaisesti uusien kävijöiden määrällä.
 • Uusien kävijöiden välitön poistumisprosentti
  Jos välitön poistumisprosentti kasvaa, et todennäköisesti tavoita kohderyhmääsi ja mainosrahat kuluvat hukkaan. Alenna välitöntä poistumisprosenttia mahdollisuuksien mukaan, ja älä ainakaan päästä sitä kasvuun.
 • Uuden kävijän keskimääräinen kustannus
  Pyri alentamaan keskimääräistä klikkaushintaa, jotta uusien kävijöiden hankinta valitulla budjettitasolla on mahdollisimman hyvä.

Arviointitaso

 • Palaavien kävijöiden määrä
  Asiakaspolun jatkumisen kannalta käyttäjien on palattava verkkokauppaan, jotta heitä saadaan konvertoitua asiakkaiksi. Mittaa siis palaavien käyttäjien määrää, jotta tiedät onnistuvasi markkinointitoimenpiteissäsi sekä houkuttelevan sisällön luomisessa.
 • Retarget -mainonnan klikkauskustannukset
  Optimoi jälleen klikkauskustannuksia edullisemmaksi, jotta palaavia käyttäjiä saadaan verkkokauppaan enemmän.
 • Tavoitteiden toteutumisprosentit
  Jos hankit uutiskirjeen tilaajia tai tarjoat jotain liidimagneettia (esim. alennuskuponki), mittaa näiden tavoitteiden toteutumisprosentteja.

demo-goalcompletions

Konversiotaso

 • Keskimääräisen ostoksen arvo
  Seuraa ja pyri kasvattamaan markkinointitoimenpiteillä keskimääräisen ostoksen suuruutta. Verkkokaupan kasvun ja kannattavuuden puolesta tärkeä KPI.
 • Konversioprosentti
  Itse konversioprosentin optimointi ei ole keskeinen tavoite, mutta se antaa selkeää kuvaa verkkokaupan tilasta. Kiinnitä huomiota, jos konversioprosentissa
  tapahtuu nopeita muutoksia.
 • Ostoskorien hylkäysprosentti
  Pyri alentamaan hylkäysprosenttia markkinointitoimenpiteillä tai verkkokaupan muutoksilla.
 • Mainostuottoprosentti (ROAS=Return on Ad Spend)
  Seuraa, että mainontasi on kannattavalla tasolla kokonaisuudessaan. Pyri ennemmin voiton maksimointiin, kuin vain mahdollisimman suureen tuottoprosenttiin.
 • Tulo per kävijä
  Mikä on yhden kävijän arvo verkkokaupalle. KPI auttaa määrittämään kustannustasoja klikkausperusteiselle mainonnalle.

kpi-funnel-demo

Asiakastaso

 • Keskimääräinen uusintaostojen välinen aika
  Seuraa mikä on uskollisen asiakkaan eri ostosten välinen aika ja pyri kaventamaan tätä aikaväliä ajoittamalla mainontaa.
 • Asiakkaan elinkaaren arvo
  Asiakaskohtaisen elinkaariarvon kasvattaminen on yksi tärkein verkkokaupan tavoite. Löydä uskollisia asiakkaita ja palvele heitä parhaasi mukaan.Jo pelkästään näiden lukujen koostaminen eri lähteistä luotettavasti yhteen paikkaan on manuaalisesti tehtynä työläs temppu.

Dataähkyn välttämiseksi tärkeimpien KPI lukujen koostaminen on onneksi automatisoitavissa. Tehokkaalle datalähtöiselle markkinoinnille se on jopa edellytys.

Asiakascase: Miten analytiikan avulla verkkokauppaa saadaan kasvatettua johdonmukaisesti?

Asiakkaamme verkkokauppaa kannatteli sen vakioasiakkaat, mutta myynnin kasvu oli kärsinyt kolmesta päätekijästä johtuen. Kävijämäärä oli pysähtynyt tietylle tasolle, konversioprosentti oli laskussa ja mainonnan tuottavuutta ei saatu mitattua tarkasti eikä siten mainosbudjettia skaalattua.

Ongelmien perusteella määritettiin kolme tärkeintä KPI lukua, joiden kautta verkkokauppaa lähdettiin kehittämään:

 • Mainonnalla ansaittujen uusien kävijöiden keskimääräinen kustannus
 • Konversioprosentti
 • Mainonnalla ansaittujen ostotapahtumien kävijäkohtainen arvo

Tällä hetkellä tiedämme, että keskimääräinen hinta uudesta kävijästä on 0,69 €. Kustannustason ollessa selvillä ohjaamme budjettia tätä edullisempiin kampanjoihin ja nostamme kävijämääriä pitämällä mainosbudjetin vakiona.

Koko verkkokaupan konversioprosenttia on parannettu lisäämällä markkinointitoimenpiteitä parhaiten konvertoivissa kanavissa sekä kampanjatyypeissä. Konversioprosentti on nostettu tasolle 4,77 %.

Kävijäkohtainen arvo edellisen kuukauden perusteella on 0,78 €. Tämän kautta tiedämme, että mainonta on kannattavalla tasolla ja mainosbudjettia voidaan skaalata suuremmaksi. Kävijäkohtainen arvo antaa myös vertailutason uusien kävijöiden hankinnalle, joka sekin on kannattavalla tasolla.