Jos edelleen kaivat kaikki markkinoinnin tulokset monesta paikasta, yhdistät ne exceliin, josta kokoat kk-raportin powerpointtiin, voi olla että aikasi ei enää riitä analysointiin ennen kuin luvut pitääkin jo lähettää eteenpäin. Voi myös olla, että toimari haluaakin luvut jo tänään.

Automatisoi markkinointi- ja myyntidatan kerääminen, käsittely ja raportointi, niin lupaan että elämäsi helpottuu, kun pystyt keskittymään tulosten tuottamiseen raporttien askartelun sijasta. Mitä markkinoinnin raportoinnin optimointiin sitten tarvitaan?

Automatisoi markkinointidatan kerääminen eri lähteistä

Markkinoinnin tunnuslukujen lähteenä toimii yleensä Google Analytics tai vastaava työkalu, josta mainonnan kustannuksia ei välttämättä näe. Tällöin joutuu hakemaan luvut eri mainosalustoista, ja siihen voi mennä aikaa ja vaivaa.

Tavoitteena on siis saada markkinointi- ja myyntidata sekä omat budjetit ja tavoitteet samalle sivulle markkinointiraporttiin, josta voi koska tahansa tarkistaa tilanteen ja jakaa muillekin kommentoitavaksi. Asiakkaidemme kohtaamia perushaasteita ovat yleensä käyttäjäoikeuksien hallinta, offline-myyntidatan seuraaminen sekä markkinointikanavien tuottamien metriikoiden keskinäinen vertailukelvottomuus.

Nykyään tarjolla on paljon erilaisia dashboardeja, joihin voi helposti tuoda tunnuslukuja monesta eri lähteestä. Haasteena näissä on yleensä saada vertailukelpoisia, yhteismitallisia lukuja, sekä ymmärtää markkinoinnin kokonaisvaikutusta.

Datan laatu ja ETL-prosessi voivat kuulostaa hieman IT-osaston hommilta, mutta niistä on hyvä ymmärtää ainakin pari perusasiaa. ETL (Extract, transform and load) on ATK-kieltä ja tarkoittaa datan automaattista keräämistä ja muuttamista analysoitavaan muotoon ja siirtämistä (yleensä keskitettyyn) tietovarastoon.

Datan käytettävyyteen vaikuttavat mm. seuraavat laatukriteerit: johdonmukaisuus, tarkkuus ja yksityiskohtaisuus, ajantasaisuus sekä kattavuus. Kokonaisnäkemyksen muodostamiseen tarvitaan mahdollisimman paljon eri lähteistä tulevaa markkinointidataa. Yhden palasen puuttuminen muuttaa faktoihin pohjautuvan päätöksen koulutetuksi arvaukseksi.

Määrittele ja sitouta markkinoinnin tunnusluvut organisaatiossa

Erilaisia metriikoita ja KPI-mittareita on jokaisessa markkinointikanavassa satoja, ja jokaisella yrityksellä, osastolla ja tiimillä on omat onnistumisen mittarinsa. Auttaa kovasti, jos tunnusluvut ovat kaikkien niiden ihmisten nähtävillä ja kommentoitavissa, joiden työn tuloksiin ne päivittäin vaikuttavat.

Markkinoinnin tunnusluvuista ainakin seuraavia kannattaa pitää silmällä:

  • Kanavakohtainen ROAS%
  • Kampanjakohtainen ROAS%
  • RPV (Revenue per Visitor)
  • Frekvenssi kävijöiden ostotapahtumien välillä
  • Orgaaninen vs. maksettu liikenne myynnin tuottajana.

Pelkkien markkinoinnin tunnuslukujen tuijottaminen ei auta. Päätöksentekoa helpottaa kun luvut pystyy visualisoimaan, ja visuja pyörittelemään eri tavoin. Löydöksiä tehdään monesti yksinkertaisesti "if this, then that" -tyylisesti; voit nähdä yhdellä silmäyksellä että konversiohinta Googlessa on korkeampi, mutta myyntiä tulee sen verran enemmän kuin Facebookin kautta, jolloin Googlen budjettia kannattaa nostaa.

kpi-simpletiles

Tässä muutamia asiakkaidemme mittareita joiden avulla he ovat pystyneet parantamaan markkinoinnin tuloksellisuutta.
  • Viikko- tai kk-tason nousu/lasku-% (konversio, myynti, kustannus)
  • TOP5 parhaat ja heikoimmat kampanjat (klikit, konversiot, kustannus, myynnin tuottaminen)
  • Tiimalasi-näkymä visualisoi asiakkaan polun ennen ostoa, ja sen jälkeen kohti seuraavaa ostoa.