5 min read

How successful companies use Ideal Customer Profiling

By Ari Heino on May, 2021

Your Ideal Customer Profile (ICP) is a description of your best potential customer. By creating your ICP based on real business data and advanced analytics you make sure that it matches the DNA of your best customers.

Topics: English
4 min read

InlineInsight joins the HubSpot App Marketplace

By Ari Heino on Mar, 2021

InlineInsight Predictive Scoring solution is now listed in the HubSpot App Marketplace. HubSpot App Partners are independent software vendors who have built an integration with HubSpot and been accepted to the App Marketplace.

Topics: English
7 min read

How to use firmographic data like a pro

By Ari Heino on Feb, 2021

Improving the effectiveness of your sales can be divided into four actions: Increase the number of sales opportunities, drive up your average deal size, optimize your sales win rate, and shorten the length of your sales cycle. 

Using firmographic data together with predictive scoring is a perfect way to start check boxing these actions and feeding your sales pipeline with a sizeable number of good, quality prospects.  

Topics: English
8 min read

4 effective ways how data can boost B2B customer acquisition​

By Ari Heino on Dec, 2020

Many B2B organizations have scattered data that fails to provide any actionable insights to sales teams. In 2020, sales teams cannot function or make decisions based on gut-feeling or guesswork. And data is the only way to provide sales teams with the kind of analytics that are needed. 

Topics: English
6 min read

3 common problems of sales and marketing alignment – and how they can be hacked by data-analytics

By Ari Heino on Oct, 2020

All key elements of a positive buyer experience rely on a constructive relationship between marketing content and sales success. Put simply: alignment.

Topics: English
3 min read

Kuinka myynti ja markkinointi lähentyvät analytiikan avulla, osa 2

By Samuli Ropponen on Feb, 2020

Blogisarjan ensimmäisessä osassa kerroimme, kuinka markkinoinnin mittaristo saadaan paremmin tukemaan myyntiä. Kun tavoitteet ja niitä tukevat mittarit ovat selvillä, tarvitaan myynnin ja markkinoinnin yhteinen sopimus siitä, kuinka niitä hyödyntämällä päästään yhteisiin tavoitteisiin.
Topics: Finnish
3 min read

Kuinka myynti ja markkinointi lähentyvät analytiikan avulla, osa 1

By Samuli Ropponen on Dec, 2019

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on tutkitusti (esim. Aberdeen Group) merkittävä yrityksen tulokseen vaikuttava tekijä. Monesti yhteistyö ei kuitenkaan toimi, sillä toimintoja johdetaan erikseen, erilaisilla mittareilla ja eri tavoitteisiin pohjautuen. 

Topics: Finnish
3 min read

Verkkokaupan analytiikka myyntisuppilon eri vaiheissa

By Timo Veirto on Apr, 2019

Tehokkaan verkkokauppamarkkinoinnin seinä nousee usein pystyyn, kun ymmärretään datan tärkeys, mutta ei kyetä hyödyntämään sitä tehokkaasti. Ongelmaksi muodostuu loputon datan määrä ja sen pirstaloituneisuus mm. verkkokaupan omaan järjestelmään, Google Analyticsiin sekä eri mainosalustoille.

Topics: Finnish
2 min read

Kuinka digimarkkinoinnin raportointi optimoidaan?

By Samuli Ropponen on Jan, 2019

Jos edelleen kaivat kaikki markkinoinnin tulokset monesta paikasta, yhdistät ne exceliin, josta kokoat kk-raportin powerpointtiin, voi olla että aikasi ei enää riitä analysointiin ennen kuin luvut pitääkin jo lähettää eteenpäin. Voi myös olla, että toimari haluaakin luvut jo tänään.

Topics: Finnish
3 min read

Forecasting sales with times series modeling

By Arun Balakrishnan on Sep, 2017

Observing data over time is time series. Predicting that data in future is time series modelling. Unlike the regular prediction, this is slightly different because of the chronology in the data.

Topics: English